Název firmy:
Porsche Inter Auto spol.s.r.o.
Porsche Hradec Králové
Sídlo firmy:
Na Okrouhlíku 1708/25b
CZ-50002 Hradec Kralovec
Právní forma:
Telefon:
+420 495 070 111
Fax:
E-mail:
IČO:
Soudní příslušnost:
DVR:
DIČ:
Bankovní spojení:
Kód banky:
Číslo účtu:
IBAN: